Programlama temelleri

ActionScript bir programlama dili olduğundan, ilk önce birkaç genel bilgisayar programlama kavramını anlarsanız, ActionScript’i öğrenmeniz kolaylaşacaktır.

Bilgisayar programları ne yapar

Öncelikle, bilgisayar programının ne olduğuna ve ne yaptığına dair kavramsal bir fikir edinilmesi yardımcı olacaktır.
Bilgisayar programının iki yönü vardır:

  • Program, bilgisayarın gerçekleştirmesi için tasarlanmış talimatlar veya adımlar serisidir.
  • Her adım bazı bilgi veya verilerin işlenmesini içerir.

Genel anlamda bilgisayar programı, bilgisayara verdiğiniz ve bilgisayar tarafından birer birer gerçekleştirilen adım adım talimatlar listesidir. Talimatların her birine deyim denir. Bu kılavuzda da göreceğiniz gibi, ActionScript’te her deyim, sonunda bir noktalı virgül olacak şekilde yazılır. Temelde, bir programdaki talimatın yaptığı tüm şey, bilgisayarın belleğinde saklanan bazı veri bitlerini işlemekten ibarettir. Basit bir örnek vermek gerekirse, bilgisayara iki sayı eklemesini ve sonucu belleğinde saklamasını talimat olarak verebilirsiniz. Daha karmaşık bir örnek vermek gerekirse, ekranda çizili bir dikdörtgen olduğunu ve bu dikdörtgeni başka bir yere taşımak için bir program yazmak istediğinizi varsayalım. Bilgisayar, dikdörtgenle ilgili belirli bilgileri izler, örn. dikdörtgenin konumlandırıldığı x, y koordinatları, genişliği, uzunluğu, rengi, vb. Bu bilgi bitlerinin her biri bilgisayarın belleğinde bir yerde saklanır. Dikdörtgeni farklı bir konuma taşıma programı, “x koordinatını 200 olarak değiştir; y koordinatını 15 olarak değiştir” (başka bir deyişle, x ve y koordinatları için kullanılacak yeni değerleri belirten) gibi adımlar içerecektir. Elbette bilgisayar bu sayıları gerçekten bilgisayar ekranında görüntülenen görüntüye dönüştürmek için bu verilerle bir şeyler yapar; ancak şu an için bizi ilgilendiren ayrıntı düzeyine göre, “ekrandaki dikdörtgeni taşıma” işleminin gerçekten bilgisayar belleğindeki veri bitlerinin değiştirilmesiyle gerçekleştiğinin bilinmesi yeterlidir.

ActionScript 3.0’a giriş

Bu bölümde, en yeni ve en yenilikçi ActionScript sürümü olan Adobe® ActionScript® 3.0’a genel bakış sağlayacağız.

ActionScript hakkında

ActionScript, Adobe® Flash® Player ve Adobe® AIR™ çalışma zamanı ortamları için programlama dilidir. Flash, Flex ve
AIR içerik ve uygulamalarında etkileşim, veri işleme ve daha fazlasına olanak sağlar.
ActionScript, Flash Player ve AIR uygulamasının bir parçası olan ActionScript Virtual Machine (AVM) tarafından
çalıştırılır. ActionScript kodu, Adobe® Flash® CS4 Professional veya Adobe® Flex™ Builder™ uygulamasında yerleşik
olanlar ya da Adobe® Flex™ SDK uygulamasında kullanılabilir olanlar gibi, genellikle bir derleyici tarafından bayt kodu
formatında (bilgisayarlar tarafından yazılan ve anlaşılan bir çeşit programlama dili) derlenir. Bayt kodu, Flash Player
ve AIR uygulamaları tarafından çalıştırılan SWF dosyalarında gömülüdür.