Nesnelerle çalışma

ActionScript, nesne odaklı programlama dili olarak bilinir. Nesne odaklı programlama, bir programlama yaklaşımı olup nesneleri kullanarak bir programda kodu organize etme yolundan fazlasını ifade etmez.

Daha önce bilgisayar programını, bilgisayarın gerçekleştirdiği bir adımlar ve talimatlar serisi olarak tanımladık. Bu durumda kavramsal olarak bilgisayarı tek bir uzun talimatlar listesi olarak düşünebiliriz. Ancak, nesne odaklı programlamada, program talimatları farklı nesneler arasında bölünür kod, işlev kümeleri olarak gruplandırılır, böylece ilgili işlev türleri veya ilgili bilgiler tek bir konteynerde bir arada gruplandırılır.

Aslında, Flash uygulamasında sembollerle çalıştıysanız, nesnelerle de çalışmaya hazırsınız demektir. Bir film klibi sembolü örneğin bir dikdörtgen çizimi tanımladığınızı ve bunun bir kopyasını Sahne Alanı’na yerleştirdiğinizi varsayın. Bu film klibi aynı zamanda (gerçekten) ActionScript’te bir nesnedir; MovieClip sınıfının bir örneğidir.

Film klibinin değiştirebileceğiniz çeşitli özellikleri vardır. Örneğin, seçili olduğunda, Özellik denetçisinde değiştirebileceğiniz değerler vardır, örn. x koordinatı, genişlik veya alfa (saydamlık) değiştirme ya da gölge filtresi ekleme gibi çeşitli renk ayarlamaları. Dikdörtgeni döndürmek için Serbest Dönüştürme aracının kullanılması gibi, diğer Flash araçları daha fazla değişiklik yapmanıza olanak sağlar. Flash geliştirme ortamında bir film klibi sembolünü değiştirmek için kullanabildiğiniz tüm bu şeyleri aynı zamanda MovieClip nesnesi adındaki tek bir kümede bir araya getirilmiş verileri değiştirerek ActionScript’te de yapabilirsiniz.

ActionScript nesne odaklı programlamada, herhangi bir sınıfın içerebileceği üç özellik türü vardır:

  • Özellikler
  • Yöntemler
  • Olaylar

Bu öğeler, program tarafından kullanılan verileri yönetmek ve hangi eylemlerin ne sırada yapılacağına karar vermek için birlikte kullanılır.

Programlama temelleri

ActionScript bir programlama dili olduğundan, ilk önce birkaç genel bilgisayar programlama kavramını anlarsanız, ActionScript’i öğrenmeniz kolaylaşacaktır.

Bilgisayar programları ne yapar

Öncelikle, bilgisayar programının ne olduğuna ve ne yaptığına dair kavramsal bir fikir edinilmesi yardımcı olacaktır.
Bilgisayar programının iki yönü vardır:

  • Program, bilgisayarın gerçekleştirmesi için tasarlanmış talimatlar veya adımlar serisidir.
  • Her adım bazı bilgi veya verilerin işlenmesini içerir.

Genel anlamda bilgisayar programı, bilgisayara verdiğiniz ve bilgisayar tarafından birer birer gerçekleştirilen adım adım talimatlar listesidir. Talimatların her birine deyim denir. Bu kılavuzda da göreceğiniz gibi, ActionScript’te her deyim, sonunda bir noktalı virgül olacak şekilde yazılır. Temelde, bir programdaki talimatın yaptığı tüm şey, bilgisayarın belleğinde saklanan bazı veri bitlerini işlemekten ibarettir. Basit bir örnek vermek gerekirse, bilgisayara iki sayı eklemesini ve sonucu belleğinde saklamasını talimat olarak verebilirsiniz. Daha karmaşık bir örnek vermek gerekirse, ekranda çizili bir dikdörtgen olduğunu ve bu dikdörtgeni başka bir yere taşımak için bir program yazmak istediğinizi varsayalım. Bilgisayar, dikdörtgenle ilgili belirli bilgileri izler, örn. dikdörtgenin konumlandırıldığı x, y koordinatları, genişliği, uzunluğu, rengi, vb. Bu bilgi bitlerinin her biri bilgisayarın belleğinde bir yerde saklanır. Dikdörtgeni farklı bir konuma taşıma programı, “x koordinatını 200 olarak değiştir; y koordinatını 15 olarak değiştir” (başka bir deyişle, x ve y koordinatları için kullanılacak yeni değerleri belirten) gibi adımlar içerecektir. Elbette bilgisayar bu sayıları gerçekten bilgisayar ekranında görüntülenen görüntüye dönüştürmek için bu verilerle bir şeyler yapar; ancak şu an için bizi ilgilendiren ayrıntı düzeyine göre, “ekrandaki dikdörtgeni taşıma” işleminin gerçekten bilgisayar belleğindeki veri bitlerinin değiştirilmesiyle gerçekleştiğinin bilinmesi yeterlidir.

ActionScript 3.0’a giriş

Bu bölümde, en yeni ve en yenilikçi ActionScript sürümü olan Adobe® ActionScript® 3.0’a genel bakış sağlayacağız.

ActionScript hakkında

ActionScript, Adobe® Flash® Player ve Adobe® AIR™ çalışma zamanı ortamları için programlama dilidir. Flash, Flex ve
AIR içerik ve uygulamalarında etkileşim, veri işleme ve daha fazlasına olanak sağlar.
ActionScript, Flash Player ve AIR uygulamasının bir parçası olan ActionScript Virtual Machine (AVM) tarafından
çalıştırılır. ActionScript kodu, Adobe® Flash® CS4 Professional veya Adobe® Flex™ Builder™ uygulamasında yerleşik
olanlar ya da Adobe® Flex™ SDK uygulamasında kullanılabilir olanlar gibi, genellikle bir derleyici tarafından bayt kodu
formatında (bilgisayarlar tarafından yazılan ve anlaşılan bir çeşit programlama dili) derlenir. Bayt kodu, Flash Player
ve AIR uygulamaları tarafından çalıştırılan SWF dosyalarında gömülüdür.

Very basic copy data base table on MsSQL / MsSQL de verileri ile birlikte bir tabloyu kopyalamak!

Bi arşivleme arayüzü hazırlarken kısayoldan tablo kopyalamak için kullandığım SQL deyimini paylaşmak istedim SELECT [[columnName],…] INTO [newTableName] FROM [referanceTableName] WHERE [conditions] Birde örnek verelim: SELECT * INTO yenitablom FROM mevcuttablo Sonuç olarak bu cümle standart bir SELECT sogusundan başka bir şey değil. Önemli olan nokta FROM deyiminden önce kullandığımız INTO kısmı. Bu bölümde sorgu sonucunda…

MsSQL de tarih formatlarını kullanmak

Şu sıralar, kablosuz el terminalleri ile xml tabanlı olarak veri haberleşmesi yapan bir otopark kontrol otomasyonu hazırlıyorum. MsSQL de tarihleri hesab ederken tarih değerleri üzerinde oynamam gerekti.  Ancak yerleşik tarih fonksiyonları işe yaramadığı için çözümü aşağıdaki şekilde buldum. Aşağıdaki yöntemde tarih değerlerini varchar türüne çeviriyorsunuz, eğer gerekli işlemi yaptıktan sonra tarih değerinizi bir karşılaştırma yada sıralamada kullanacaksanız komut diziminde şöyle küçük bir değişiklik yaparak düzenlediğiniz değeri yeniden datetime formatına çevirmelisiniz örn: convert(datetime, convert(varchar, getdate(), 100))

4. Nesil iPod Touch Artık Bir Müzik Çalardan Daha Fazlası

Apple iPod Touch Fourth Generation Design Hero
Apple iPod Touch Fourth Generation Design Hero

Apple iPod Touch artık bir müzik çalardan daha çok çok gelişmiş bir cep telefonu ile aynı özelliklere sahip gibi. Genel olarak onu iPhone 4 den ayıran en büyük fark bir gsm operatörü kullanarak telefon görüşmemesi yapmamanız olsa gerek. iPod Touch arkadaşları sürekli internette olan ve skype gibi servisleri kullanmayı sevenler için ideal bir cep telefonu olabilir.